Gayri Safi Yurtiçi Hasıla artışında dünya ikincisi olduk

201
reklam alani

KKTC’de  Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2016 yılında  reel olarak  sabit fiyatlarla yüzde 3,6 büyüyerek cari fiyatlarla 11 milyar 601 milyon 228 bin 458 TL’ye ulaştı.

Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH), bir ülkenin ekonomik büyüklüğünün birkaç ölçütünden biridir. GSYİH, GSMH’den farklı olarak, bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman içinde, üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değeridir.

KKTC 2016 yılında GSYH’sı 6.7 büyüyen Çin’in ardından 3,6 ile ikinci sırada yer alarak; 2.9 büyüyen Türkiye, 2,8 büyüyen Güney Kıbrıs,  1.9 ortalama ile AB, 1.8  büyüme ile Birleşik Krallık, 1.6 ile ABD’yi ve binde 3 daralan Yunanistan’ı geride bıraktı.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı 2016 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) gerçekleşme sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, “Gayri Safi Milli Hasıla, (GSMH) TL’nin Amerikan Doları karşısında yaklaşık %11’lik değer kaybetmesinden dolayı, dolar olarak %2.5 artarak 3,744.9 milyon dolardan 3,839.3 milyon dolara yükseldi”.
Böylelikle kişi başına GSMH 2016 yılında 2015’e göre %1.3 artarak 13,721 dolar’dan 13,902 dolara yükseldi.

EN YÜKSEK BÜYÜME İTHALAT VERGİLERİNDE

2016 yılında sektörel bazda sabit fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, yüzde 9.0 ile ithalat vergilerinde kaydedildi. Bunu yüzde 7.3 ile “Sanayi” ve yüzde 5.7 ile “İnşaat” sektörleri takip etti.

2016 yılında “Tarım” sektöründe kuraklığa bağlı olarak yüzde 7.3’lük bir daralma gerçekleşti.

2016 yılında sektörlerin GSYH içerisindeki payları (sabit fiyatlarla) incelendiğinde;

Tarım %8.1, sanayi %11.1, inşaat %9.3, ticaret-turizm %20.3 (Toptan-Perakende Ticaret %15.9, Otelcilik-lokantacılık %4.5) ulaştırma-haberleşme %7.7, mali müesseseler %4.0, konut sahipliği %5.1, serbest meslek ve hizmetler %12.1 (Yükseköğrenim %7.9, Serbest meslek ve hizmetler diğer %4.2) , kamu hizmetleri %11.1, ithalat vergileri %11.2 olarak gerçekleşti.

REEL BÜYÜME HEDEFİ

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı’nın hazırladığı 2017-2019 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’a göre ise, KKTC’de reel büyümenin, 2017 ve 2018’de % 5, 2019 yılında ise % 5.5 düzeyinde gerçekleşmesi hedefleniyor.

Konu ile ilgili detaylı bilgiye, Devlet Planlama Örgütü’nün resmi web sitesi “www.dpo.gov.ct.tr”  adresinden ulaşılabiliyor.

Tablo-1 Sektörel Katma Değerlerin Reel Büyüme Hızları (%)

Sektörler

2016

1. Tarım

-7.3

2. Sanayi

7.3

3. İnşaat

5.7

4. Ticaret-Turizm

4.8

4.1. Toptan ve Perakende Ticaret

4.3

4.2. Otelcilik ve Lokantacılık

6.5

5. Ulaştırma-Haberleşme

5.3

6. Mali Müesseseler

2.0

7. Konut Sahipliği

3.5

8. Serbest Meslek ve Hizmetler

3.6

8.1. Serbest Meslekler

3.5

8.2. Üniversiteler

3.6

9. Kamu Hizmetleri

-0.2

10. İthalat Vergileri

9.0

11. GSYH

3.6

reklam alani
Paylaş