Rumların büyük bölümü mültecilere karşı şüpheli

8
reklam alani

Rumların, mültecilere kuşkulu yaklaştığı, yüzde 80’inin, mültecilerin yaşadığı Lefkoşa Surlariçi gibi yerlerde dolaşmayı güvensiz bulduğu haber verildi.

Haftalık Simerini, “Lefkoşa Üniversitesi/IMR” tarafından 26-26 Haziran’da Güney Kıbrıs genelinde 18 yaş ve üstü 500 kişi arasında gazete hesabına yapılan mültecilerle ilgili anketin sonuçlarına manşetten, “Vatandaşlar Mültecilere Karşı Şüpheli” başlığıyla yer verdi.

Habere göre mültecilerin topluma daha iyi entegre olması için Rum yönetiminin yapması gerekenlerle ilgili soruya katılımcıların yüzde 55’i “çeşitli entegrasyon programları oluşturarak”, yüzde 27’si “giren mülteci sayısını sınırlandırarak”, yüzde 19’u “yerli nüfus ile ortak etkinliklere katılmaya teşvik ederek”, yüzde 7’si “iskan edilmeleri için sorumluluk üstlenerek”  ve yüzde 2’si de “daha çok ödenek vererek” cevabını verdi.

Kişisel olarak mülteciler konusunda neler hissettikleri sorulduğunda katılımcılardan şu cevaplar geldi: yüzde 51 “şüphe”, yüzde 21 “anlayış”, yüzde 18 “korku”, yüzde 15’i “merhamet”, yüzde 13’ü “nefret”, yüzde 10’u “dayanışma”, yüzde 9’u “kayıtsızlık” ve yüzde 3’ü “diğer”.

Güney’de kalan mültecilere Rum toplumunun genel olarak hangi duygularla yaklaşıldığı sorusuna katılımcıların yüzde 52’si “şüpheyle”, yüzde 31’i “korkuyla”,  yüzde 20’si “nefretle”, yüzde 19’u “kayıtsızlıkla”, yüzde 9’u “anlayışla”, yüzde 6’sı “dayanışmayla”, yüzde 4’ü “merhametle” ve yüzde 3’ü “diğer” cevabını verdi.

Rum toplumu içerisinde ırkçılıkla karşılaşılma sıklığı hakkındaki düşünceleri sorulan katılımcıların yüzde 35’i “oldukça”, yüzde 28’i “düşük ölçekte” yüzde 27’si “büyük ölçüde”, yüzde 10’u “hiç” cevabını verdi.

Mültecilerin kural tanımaz hareketlerinde toplum olarak Rumların sorumluluğu olduğuna inanıp inanmadıkları sorusuna da katılımcıların yüzde 35’i “evet,  yüzde 65’i “hayır” dedi.

Mültecilerin kaldığı, Lefkoşa Surlariçi gibi yerlerde dolaşırken kendilerini ne kadar güvende hissettikleri sorusuna katılımcıların yüzde 58’i “hiç”, yüzde 27’si “biraz”, yüzde 11’i “oldukça” ve yüzde 4’ü “tamamen güvende” cevabını verdi.

Mültecilerin Rum ekonomine katkıda bulunduğuna ne derece inanıldığı sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 31’si “hiç”,  yüzde 31’i “küçük ölçüde”, yüzde 18’i “oldukça” ve yüzde 14’ü “büyük ölçüde” dedi.

reklam alani
Paylaş