Liman ücretlerinde dolar kuru 4. 90 TL olarak sabitlendi

37
reklam alani

Liman ücretlerinde dolar kuru 4. 90 TL olarak sabitlendi. Yasa gücünde kararnameyle alınan ve 31 Aralık’a kadar geçerli olacak karar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnamenin yürütülmesinden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı sorumlu olacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın konuyla ilişkin yazılı açıklaması şöyle:
“Bakanlar Kurulu, Anayasası’nın 112’nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak dolar kurunda meydana gelen artışın liman ücretleri üzerindeki etkisinin düzenlenmesi amacıyla Deniz Ticaret (Vergi Yükleme Hükümleri) Yasası Uyarınca Tahsil Edilen Liman Ücretlerinde Uygulanacak Dolar Kurunun Sabitlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname adı altında yasa gücünde kararname yapmıştır.

12/2018 sayılı yasa gücünde kararname, 31 Ağustos 2018 tarihli ve 127 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Deniz Ticaret (Vergi Yükleme Hükümleri) Yasası’nın 4’üncü ve 5’nci maddeleri uyarınca alınan ücretler için dolar kuru 31 Aralık 2018 tarihine kadar 4.90TL olarak sabitlenir ve mezkur ücretler sabitlenmiş kurdan hesaplanarak tahsil edilir ibaresinin yer aldığı kararnamenin yürütülmesinden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı sorumlu olacaktır. Söz konusu yasa gücünde kararname, Resmi Gazetede yayımlandığı 31 Ağustos 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.”

reklam alani
Paylaş