KOOPBANK: Bankanın itibarını zedeleyenlere ülke bütçesinin üç katı para cezası var.

54
reklam alani

Kooperatif Merkez Bankası LTD Yönetim Kurulu, KKTC Bankalar Yasası’na göre, “Merkez Bankası’nın veya herhangi bir bankanın itibarını kırabilecek ya da şöhretine, servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olduğu tespit edilen, bu yolda asılsız haber yayanların” suç işlediklerini belirtti.

Bu suçtan mahkum olanların 15 milyar Türk Lirası’na kadar para cezasına veya yedi yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecekleri belirtilen açıklamada, tüm kesimler bu konuda daha duyarlı davranmaya çağrıldı.

Kooperatif Merkez Bankası LTD Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, banka yönetim kurulunu hedef alan açıklamalara detaylı şekilde dikkat çekilerek, Banka Yönetim Kurulu üyelerinin hiçbirinin Zirai Levazım, Makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi Ltd. ortağı olmadığı vurgulandı.

Yönetim Kurulu açıklamasında, “Bir Kooperatif iştiraki olan Zirai Levazım, Makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi Ltd, Kooperatif Merkez Bankası’nın da olduğu gibi Kıbrıs Türk halkının ortak servetidir. Kimsenin özel malı değildir. Çiftçinin, üreticinin, hayvancımızın yanında duran, onlara hizmet vermeye çalışan bir kurumdur” denildi.

“Banka Yönetim Kurulumuz, şubelerimizden gelen her bilgiyi dikkatle inceleyip yetkili karar mercii olarak gerekli kararları üretmiştir. Bu kararlar sonucunda ise bankamızın kârlılığı yükselmiş, mevduatları en çok yükselen yerel banka olmuş, faiz dışı gelirleri artmış ve kâra geçmiştir” denilen açıklamada, bankalar yasasındaki ilgili maddeye atıfta bulunuldu.

Yönetim Kurulunun görevde bulunduğu süre içerisinde alınan kararların sayesinde bankanın gerek mevduatlarını, gerekse kârlılığını artırdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yürürlükteki mevzuatta da belirtildiği gibi (Bankalar Yasası: Madde 53) ‘Merkez Bankası’nın veya herhangi bir bankanın itibarını kırabilecek ya da şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olduğu tespit edilen ya da bu yolda asılsız haberler yayanlar bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 15.000.000.000-TL’ye (On Beş Milyar Türk Lirası) kadar para cezasına veya yedi yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler’ maddesini hatırlatır, tüm kesimleri bu konuda daha duyarlı davranmaya davet ederiz.”

Açıklamada, bankaya ve banka yönetim kuruluna yönelik suçlamalarla ilgili yasal hakların kullanılacağı da kaydedildi.

Maliye Bakanı Denktaş, Bakanlar Kurulu’nda onaylanan 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerinde Komitedeki görüşmeler sırasında yapılan değişiklikler ile 5 milyar, 700 bin Türk Lirasına çıkarıldığına işaret ederek buna göre Bütçe büyüklüğünün dağılımını  şöyle açıkladı:

“-Personel Harcamaları      1,566,3 milyon TL

-Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri       80,8 milyon TL

-Mal ve Hizmet Alımı         354,6 milyon TL

-Faiz Giderleri                 200,0 milyon TL

-Cari Transferler             2,133,9 milyon TL

-Sermaye Giderleri         303,4 milyon TL

-Sermaye Transferleri      45,2 milyon TL

-Borç Verme                   23,9 milyon TL

-Yedek Ödenekler          292,6 milyon TL’dır

Toplam Bütçe Büyüklüğü içinde oransal paylar ise şöyle:

-Personel Giderleri               %  31.32

-Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi                   %    1.62

-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri                     %    7.09

-Faiz Giderleri                            %    4.00

-Bütçe Cari Transferleri                     %  42.67

-Sermaye Giderleri             %    6.07

-Sermaye Transferleri                %    0.90

-Borç Verme                               %     0.48

-Yedek Ödenekler                        %    5.85

Bütçenin Finansmanına bakacak olursak;

2017 Mali Yılı Bütçe Gelirleri 4 milyar 794 milyon TL olarak öngörülmüştür.

-Mahalli Gelirler                         2,821.7 milyon TL

-Fiyat İstikrar Fonu Gelirleri,          744,0 milyon TL

-Diğer Fon Gelirleri,              58,7 milyon TL

-Döner Sermaye Gelirleri,                    7,6 milyon TL

-Türkiye Cumhuriyeti Yardımları,                         652,0 milyon TL

(Yatırımlar 225 milyon TL, Savunma 290 milyon TL, Reel Sektör 135 milyon TL)

-Türkiye Cumhuriyeti Kredileri,       510,0 milyon TL

reklam alani
Paylaş