Komite, 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye başladı.

21
reklam alani

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı bugün görüşmeye başladı.


Fikri Toros Başkanlığı’ndaki Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi bugün saat 10.30’da başladı. 


Komite toplantısına, Komite Başkanı Fikri Toros, Komite Başkan Vekili Sunat Atun, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Maliye bakanlığı müsteşarları, komite üyeleri, milletvekilleri ve bakanlık bürokratlarıkatıldı.
Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Fikri Toros’un açılış konuşması ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın sunumuyla başlayan görüşmede bugün tasarının bütünü ele alınacak.


Bakanlar Kurulu’ndan 7 milyar 705 milyon TL olarak onaylanan bütçe yasa tasarısında, bütçe açığı 825 milyon TL olarak öngörülüyor.
Komitedeki bütçe görüşmeleri 27 Kasım’da tamamlanacak. 19 Aralık Pazartesi günü başlayacak Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinin ise on iş günü sürmesi ve 21 Aralık’ta tamamlanması bekleniyor.
Bütçe tasarısının madde madde görüşülmesine yarın geçilecek. İlk olarak Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülecek. Komitede, 16 Kasım Cuma günü Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.


21 Kasım Çarşamba günü Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Hukuk Dairesi, Mahkemeler ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı; 22 Kasım Perşembe günü Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, GKK, Polis, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.


Komitede, 23 Kasım Cuma günü Sayıştay, Kamu Hizmeti Komisyonu, Ombudsman, Sağlık Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı; 27 Kasım Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.


Salı günü ayrıca gelirler bütçesi ele alınacak ve 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşülmesi tamamlandıktan sonra bütünü oylanacak.

 

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı bugün görüşülmeye başladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Komite Başkanı CTP Milletvekili Fikri Toros, ülkedeki mevcut sistemin mali yönden sürdürülebilir olmadığından hareketle, sosyal devlet anlayışı ve kamu yararının öncelikli olacağı prensiplerle geliştirilecek yeni stratejilerin  kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Toros, “Bu görev, Kıbrıs Türk Halkının seçilmiş milletvekilleri olan bizlerin sorumluluğundadır” dedi.

Toros, 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın, hükümet programında da belirtildiği gibi, sürdürülebilir bir kamu finansmanı hedeflediği; gelir artırıcı tedbirler yanında her zamandan daha fazla bir harcama disiplini sağladığı; eldeki bilgi ve verilerin etkin kullanıldığı ve ihtiyaçların adil bir dağılımla karşılandığı inancında olduğunu vurguladı

Toros, toplam ödeneği 7 milyar 705 milyon TL olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinde bugün görüşülmeye başladığını belirtti.

2018 yılı boyunca Türk Lirasının uğradığı ciddi değer kaybı ve faiz artışlarının, maalesef sabit gelirli halka, işletmelere ve kamu maliyesine öngörülemeyen bir boyutta olumsuz sonuçlar getirdiğini ifade eden Toros, ekonomi ve finans uzmanlarının yanısıra sektör temsilcisi kurumlarla katılımcı bir yaklaşım ortaya koyan hükümetin bir dizi tasarruf tedbirleri geliştirip, uygulamaya koyması sayesinde, ülkeyi etkisi altına alan ekonomik krizin mümkün olan en etkili şekilde yönetilmiş ve sonuçlarının asgariye indirildiğini söyledi.

“BÜTÇENİN KOMİTE AŞAMASINI 28 KASIM’DA TAMAMLAYARAK MECLİS’E SEVKİNİ HEDEFLİYORUZ “

Buna rağmen hayat pahalılığının yıl sonu itibarıyla yüzde 40.5 gibi devasa bir oran olarak öngörüldüğünü belirten Toros, krize neden olan temel sebeplerin ne kadar devam edeceği belirsizliğini korurken, mali kaynakların ivedilikle, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan 2019 mali yılı bütçesinin komite aşamasını 28 Kasım günü tamamlayarak Meclis Genel Kuruluna sevkini hedeflediklerini kaydetti.

2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye başlarken öncelikle bir ülkenin kamu bütçesinde hedeflediği performans ve oluşturacağı değerlerin büyük önem taşıdığını söyleyen Fikri Toros, “ekonomik büyümenin bileşenleri olan Yatırım, Üretim, Katma değer, Eğitimli ve Sağlıklı bir toplum yaratmak temel hedeftir. Tüm bunlar için de etkin kaynak dağılımı şarttır” dedi.

Bir yandan makro-ekonomik hedefler bağlamında kamu borçlarına ve bütçe açıklarına ilişkin verileri değerlendirirken, diğer yandan da her alanda bütçe imkânları ölçüsünde finansal sürdürülebilirliğe bakmanın zaruri olduğunu ifade eden Toros, şöyle devam etti:

“Eğer herhangi bir alan için ayrılan bütçe sürdürülebilir finansman için yetersiz kalıyorsa bu hedefe ulaşmak için gerekli yapısal düzenlemelere gitmek günümüz siyasetinin en temel görevi olduğu bilinmelidir”.

Mali sürdürülebilirliğin sağlanmasının bu bakımdan çok önemli olduğunu belirten Toros, bu idealden şaşmadan çalışmanın herkesin hedefi olması gerektiğine dikkat çekti.

Toros, mevcut sistemin mali yönden sürdürülebilir olmadığından hareketle, sosyal devlet anlayışı ve kamu yararının öncelikli olacağı prensiplerle geliştirilecek yeni stratejilerin  kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Bu görev, Kıbrıs Türk Halkının seçilmiş milletvekilleri olan bizlerin sorumluluğundadır” dedi.

Devletin temel sorumluluğunun, kamu yararı ve sosyal adalet çerçevesinde yasalar tahtında oluşturulan tüm kurum ve kuruluşlarıyla halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, iç ve dış güvenliğini sağlamak olduğuna dikkat çeken Toros, çağdaş demokratik devlet anlayışının, yönetsel unsurlara bağlı yürütmenin denetimi ile mümkün olduğunu vurguladı.

“BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE İKTİDAR VE MUHALEFETİN GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİSÜRECİN EN ÖNEMLİ UNSURLARI”

Bu açıdan, bütçe yasa tasarısı görüşmelerinde iktidar ve muhalefetin görüş ve değerlendirmelerinin sürecin en önemli unsurları olduğuna işaret eden Fikri Toros, “Bu temel anlayıştan yola çıkarak, 2019 bütçesi devlet-vatandaş ilişkilerinin etkin ve verimli bir şekilde düzenlenmesine, halkın memnuniyeti ve kamu yararına yönelik kalıcı icraatlara katkı koyacaktır” dedi.

Devletin ekonomik aktivite gerçekleştirme araçlarından en önemlisini bütçenin oluşturduğuna da işaret eden komite Başkanı Fikri Toros, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Bütçeler, tahmini rakamlardan oluşan, geçerlilik süresi boyunca gelir ve gider öngörüsü sunan mali disiplin planıdır. Genelde ekonominin yönlendirilmesi ve düzenlenmesinde, özelde ise ekonomi politikalarının yürütülmesinde bütçe içerisinde yer alan kalemlerin sınıflandırma tekniğini oluşturan bütçe sistemleri büyük bir öneme sahiptir. Elbette bütçe disiplini ve mali disiplin gibi kavramlar fevkalade önemlidir. Bu nedenle, bütçe hazırlanırken kamu kaynaklarının verimli kullanımı esas alınmalıdır. Buna paralel olarak, ülke kaynak ve olanaklarımızın da dikkate alınması gereklidir. Unutulmamalıdır ki borçlanarak veya kamu kuruluşlarının görev zararlarını büyüterek bütçenin yönetilmesi, yürütülmesi veya finanse edilmesi sürdürülebilir değildir”.

Toros, 2019 mali yılı bütçe yasa tasarısının, hükümet programında da belirtildiği gibi, sürdürülebilir bir kamu finansmanı hedeflediği; gelir artırıcı tedbirler yanında her zamandan daha fazla bir harcama disiplini sağladığı; eldeki bilgi ve verilerin etkin kullanıldığı, ve ihtiyaçların adil bir dağılımla karşılandığı inancında olduğunu vurguladı.

Toplam TL 7 milyar 705 milyon olan 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı kalemleri hakkında bilgiler verdi.

Toros, kalemleri şöyle sıraladı:

“Personel Giderleri 2,milyar 645 milyon 211 bin, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 154 milyon 448 bin, Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 555 milyon 974 bin, Faiz Giderleri 230 milyon, Cari Transferler 3 milyar 448 milyon 177 bin, Sermaye Giderleri 185 milyon 890 bin, Sermaye Transferleri 150 bin, Borç Verme 100 bin,Yedek Ödenekler 585 milyon 050 bin, Finansal 6 milyar 880 milyon, Mahalli Gelirler 4 milyar 512 milyon 116, bin, Fiyat İstikrar Fonu 770 milyon, Diğer Fon Gelirleri   112 milyon, Döner Sermaye Gelirleri 6 milyon 834 bin, Özel Gelirler 209 milyon 050 bin, T.C. Yardımları 695 milyon, T.C. Kredileri 575 milyon.”

Toros, 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısını kapsamlı bir şekilde görüşerek hedeflenen tarihte Genel Kurula sunulmasını sağlayacaklarına inanç belirterek, tüm katkı koyanlara teşekkür etti.

 

reklam alani
Paylaş