Kıbrıs Üniversiteler Birliği’nden Bakanlar Kurulu üyelerine üst düzey ziyaret

40
Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB), içerisinde bulunduğumuz Pandemi süreciyle ilgili, KKTC Hükümeti ile hem istişare halinde kalmak, hem de ortak hareket etme noktasında açılımlar geliştirmek ve yükseköğretime yönelik alınacak kararlar ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere, Bakanlar Kurulu Üyeleri’ne üst düzey ziyarette bulundu.
KÜB üyeleri konuyla ilgili; KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuğlu, KKTC Turizm Bakanı Ünal Üstel, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KKTC Çevre ve Tarım Bakanı Dursun Oğuz’a ziyaret gerçekleştirdi.
Kıbrıs Üniversiteler Birliği’nin Bakanlıklar düzeyinde gerçekleştirdiği ziyaretlere, KÜB
Başkanı ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Uluslararası
Kıbrıs Üniversitesi(UKÜ) Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Uluslararası Final Üniversitesi
(UFÜ) Genel Sekreteri Bülent Taşel, Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Nesip Öğün, Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş,
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Taner, KSTBÜ
Genel Sekreteri Serdal Gündüz, GAÜ Yönetim Kurulu Danışmanı Dr. Volkan Güngör, 15
Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Tekin Birinci, Akdeniz Karpaz Üniversitesi
Mütevelli Heyet Üyesi, Ali Çınar, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Y.K. Üyesi Dr. Turgay
Akalın katılım gösterdi.
KÜB, Yüksek Temsiliyetli Bir Yapıya Sahiptir
Konuyla ilgili KÜB’den yapılan açıklamada, KÜB’ün, KKTC’de aktif olarak faaliyet
gösteren 18 üniversiteden 14’ünü temsil eden yüksek temsiliyetli bir birlik olduğu belirtilerek, birlik dahilinde alınan kararların, ilgili bakanlıklara iletildiği bilgisi verildi.
KÜB’den yapılan açıklamanın devamı şu şekilde;
Üniversiteler, Sektörler Arası Ayrım Gözetmeksizin “İstihdam Destek Ödemesi”
Kapsamına Alınmalıdır
“Üniversiteler bulundukları bölgelerde, her zaman için sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan
önemli katkılar sağlar. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde özellikle, COVID-19 salgını
nedeniyle ortaya çıkan bu süreçte, üniversitelerin de zorlu bir dönemden geçtiğini vurguladık.
“Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzük” değişikliği kapsamında üniversitelerin
kapalı olması nedeniyle hizmetine ihtiyaç duyulmayan çalışanların da, KKTC Anayasası’nın
eşitlik ilkesi bağlamında ve sektörler arası ayrım gözetmeksizin “istihdam destek ödemesi”
kapsamına alınması yönünde destek talebinde bulunuldu.
KKTC Anayasası’nın eşitlik ilkesi çerçevesinde haklı bir konumdayız. Örneğin;
üniversitelerde çalışan bir temizlik görevlisi destek kapsamında olmamasına rağmen, farklı bir sektörde aynı işi yapan başka bir görevlinin devlet desteğinden yararlanabiliyor.”
Üniversite Sektörünün Küçülmesinden, Tüm KKTC Sektörleri Büyük Ölçüde
Etkilenecektir
Bakanlar ile gerçekleşen görüşmede ayrıca, KKTC’de bulunan üniversitelerin yaklaşık
%80’ninin Türkiye ve 3’üncü Dünya Ülkelerinden gelen öğrencilerden oluştuğu, bu süreç ile
birlikte eğer gerekli önlemler alınmaz ise, mevcut ve gelecek öğrenci sayılarında yaşanacak
küçülmenin kaçınılmaz olduğu vurgulandı. KKTC’de üniversite sektörünün, başta ülke
ekonomisi olmak üzere birçok noktada büyük bir paydaya sahip olduğu ve bu sektörün
küçülmesi durumda, tüm sektörlerin büyük ölçüde etkileneceğinin de yadsınamaz bir gerçek olduğu aktarıldı.
KÜB üyeleri ile görüşmeler sonucunda Bakanlar Kurulu Üyeleri; Yükseköğretim ve
Turizm’in ülkenin 2 en önemli lokomotifi olduğu vurgulayarak, özellikle Yükseköğretim için
ayrı bir fasıl açılıp, kısa vadeli önlemlere ek, orta ve uzun vade içinde KÜB ile masaya
oturarak eylem planlarının oluşturularak, biran önce uygulamaya geçilmesinin hayati önem
taşıdığı konusunda hem fikir olduklarını belirttiler.
reklam alani
Paylaş