İmar Planı bir yıldan önce tamamlanacak

18
reklam alani

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, en geç bir yıl içinde yürürlükten kalkacak olan Gazimağusa, Yeniboğaziçi İskele Emirnamesi’nin uygulanmasına paralel, katılımcı bir anlayışla İmar Planı’nın hızla hazırlanması sürecini başlatacaklarını açıkladı.

Bakan Baybars, bu çerçevede bazı adımlar atarak önümüzdeki dönemde ülkenin her bölgesinde gerçek bir planlama vizyonu oluşturup hayata geçirmeye yardımcı olacak bir mekanizma yaratabileceklerine inanç belirtti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, emirnamenin uygulanması ve imar planının hazırlanması ile ilgili atılacak adımları açıkladı.

“İMAR PLANI HER DURUMDA BİR YILDAN ÖNCE TAMAMLANACAK”

Bakan Baybars, bir yandan emirname uygulanırken, diğer yandan İmar Planı’nın hazırlanacağını, kademeli olarak uygulamaya konulacağını ve İmar Planı’nın her durumda bir yıldan önce tamamlanacağını kaydetti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Son bir haftadır Sayın Başbakan ve Sayın Başbakan Yardımcısı’nın katılımı ile paydaşlarla emirnamenin uygulanacağı süre zarfında imar planının nasıl hazırlanacağına ilişkin olarak çok yararlı görüşmeler yaptık. En geç bir yıl içinde yürürlükten kalkacak olan Gazimağusa, Yeniboğaziçi İskele Emirnamesi’nin uygulanmasına paralel olarak, katılımcı bir anlayışla İmar Planı’nın hızla hazırlanması sürecini başlatıyoruz. Bu çerçevede aşağıdaki adımları atarak önümüzdeki dönemde ülkemizin her bölgesinde gerçek bir planlama vizyonu oluşturup hayata geçirmemize yardımcı olacak bir mekanizma yaratabileceğimize inanıyorum.

“ÜST KURUL OLUŞTURULACAK”

İmar Planı’nın katılıma açık şekilde hazırlanabilmesi için yasal değişikliğe gidilecek ve bir üst kurul oluşturulacaktır. 55/1989 sayılı İmar Yasası’nda tadilat yapılarak İçişleri Bakanlığı, Şehir Planlama Dairesi, Belediyeler Birliği, KTMMOB, KTMMOB’ye bağlı Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, KTİMB’den ve Ülkesel Fizik Plan çerçevesinde öngörülen ekonomik örgütler de dahil diğer örgütlerden yasaya uygun bir şekilde atanacak üyelerin de katılımı ile bir üst kurul oluşturulacaktır. Bu kurulun görev, yetki ve sorumlulukları yasa ile belirlenecektir. Yasa değişiklik çalışmalarına 1(bir) hafta içerisinde başlanacak olup, en geç 31/03/2019 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Gazimağusa, Yeniboğaziçi, İskele Bölgesi İmar Planı kapsamında İçişleri Bakanlığı, KTMMOB ve KTİMB ile birlikte yürüteceği bir çalışma çerçevesinde, teknik çalışmaları tamamlanan bölgelerle ilgili kuralları, İmar Planı çalışmasının tamamlanmasını beklenmeden yasaya uygun çerçevede yürürlüğe koyacaktır.

İçişleri Bakanlığı; Gazimağusa, Yeniboğaziçi, İskele Emirnamesi’nin 27A/B(3). maddeleri kapsamına giren proje başvurularına dair kuralın uygulanmasına ilişkin kriterleri, aşağıda isimleri sayılı paydaşların katılımı ile oluşturulacak olan komite ile istişare ederek belirleyecek ve hayata geçirecektir. Bahse konu komite şu kurumlardan oluşacaktır: İlgili belediyeler, KTMMOB, KTMMOB’ye bağlı Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası ve KTİMB.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde KTMMOB ve KTİMB temsilcilerinin de bulunacağı bir komite tarafından İmar Planı sürecine ilişkin fizibilite çalışması yapılacak ve fizibilite çalışmaları çerçevesinde ihtiyaç duyulacak finansmana İnşaat Encümeni katkı yapacaktır. KTMMOB bünyesindeki mesleki disiplinler içinde kalan hizmet alımlarında kriterler KTMMOB tarafından belirlenecektir.”

 

reklam alani
Paylaş