Gezici’den Cumhurbaşkanlığı seçimi en son anket sonuçları…

268
reklam alani

 

 

 

 

 

Gezici’den Cumhurbaşkanlığı seçimi en son anket sonuçları…

Tablo 1.

 

Araştırmaya katılan halkın Türkiye’nin garantörlüğü konusunda ne düşündüğüne ilişkin dağılım incelendiğinde % 80,8’i aynen devam etmesi gerektiğini ifade ederken % 3’ü iptal edilmesi gerektiğini ve % 6,4’ü ise AB ve BM’nin garantör olması gerektiğini ifade etmektedir.

 

Tablo 2. Araştırmaya Katılan Halkın Kıbrıs’ta Türk ve Rum Tarafları Arasında Bir Anlaşma Olacağına İnanıp İnanmamasına İlişkin Dağılım

 

Kıbrıs’ta Türk ve Rum Tarafları Arasında Bir Anlaşma Olacağına İnanıyor musunuz? Yüzde (%)
İnanıyorum 18,0
İnanmıyorum 78,7
Bir fikrim yok 3,3
Toplam 100

 

Araştırmaya katılan Halkın Kıbrıs’ta Türk ve Rum tarafları arasında bir anlaşma olacağına inanıp inanmamasına ilişkin dağılım incelendiğinde % 18’i inandığını ifade ederken % 78,7’si inanmadığını ifade etmektedir.

Tablo 3. Araştırmaya Katılan Halkın Adayların Türkiye’ye Yönelik Eleştirel veya Olumlu Söylemi Üzerinden Bir Seçim Propagandası İzlemesini Nasıl Bulduğuna İlişkin Dağılım

Adayların Türkiye’ye Yönelik Eleştirel veya Olumlu Söylemi Üzerinden Bir Seçim Propagandası İzlemesini Nasıl Buluyorsunuz? Yüzde (%)
Evet, doğru buluyorum 26,1
Hayır, doğru bulmuyorum 73,9
Toplam 100

 

Araştırmaya katılan halkın adayların Türkiye’ye yönelik eleştirel veya olumlu söylemi üzerinden bir seçim propagandası izlemesini nasıl bulduğuna ilişkin dağılım incelendiğinde % 26,1’i doğru bulduğunu ifade ederken % 73,9’u doğru bulmadığını ifade etmektedir.

 

Tablo 4. Araştırmaya Katılan Halkın Garantör Ülkelerden Biri Olan İngiltere’nin AB’den Ayrılmasından Sonra; AB’nin Kıbrıs Üzerindeki Etkisini Nasıl Değerlendirdiğine İlişkin Dağılım

 

Garantör Ülkelerden Biri Olan İngiltere’nin AB’den Ayrılmasından Sonra; AB’nin Kıbrıs Üzerindeki Etkisini Nasıl Değerlendiriyorsunuz? Yüzde (%)
Olumlu buluyorum 18,9
Olumsuz buluyorum 38,0
Bir fikrim yok 43,1
Toplam 100

 

Araştırmaya katılan Halkın garantör ülkelerden biri olan İngiltere’nin AB’den ayrılmasından Sonra; AB’nin Kıbrıs üzerindeki etkisini nasıl değerlendirdiğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 18,9’u olumlu bulduğunu ifade ederken % 38’i olumsuz bulduğunu ifade etmektedir.

 

Tablo 5. KKTC Hükümetinin Maraş’ın Açılması Yönünde Aldığı Karar Hakkındaki Düşüncelerine İlişkin Dağılım

KKTC Hükümeti Maraş’ın Açılması Yönünde Karar Aldı. Hazırlıklar Sürüyor. Ne Düşünüyorsunuz? Yüzde (%)
Maraş Açılmalı 84,4
Maraş Açılmamalı ve Rumlara İade Edilmeli 3,4
Maraş’ın Statüsü Olduğu Gibi Kalmalı 12,2
Toplam 100

 

Araştırmaya katılan Halkın KKTC hükümetinin Maraş’ın açılması yönünde aldığı karar hakkındaki düşüncelerine ilişkin dağılım incelendiğinde % 84,4’ü Maraş’ın açılması gerektiğini ifade ederken % 3,4’ü Maraş’ın açılmaması ve Rumlara iade edilmesi gerektiğini, % 12,2’si ise Maraş’ın statüsünün olduğu gibi kalması gerektiğini ifade etmektedir.

 

Tablo 6. Araştırmaya Katılan KKTC Halkının Nisan 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçiminden Sonra Görev Yapacak Cumhurbaşkanından Beklentilerinin Neler Olduğuna İlişkin Dağılım

Nisan 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra görev yapacak Cumhurbaşkanından Beklentileriniz Nelerdir? Yüzde (%)
Ülkenin sorunlarına sahip çıkması 77,9
Ekonomiden iyi anlaması 48,1
Kıbrıs Türk Kültürünün korunmasına önem verilmesi 27,8
Türkiye ile iyi ilişkiler kurması 61,6
Siyasi partilere karşı eşit mesafede durması 10,3
Rum tarafı ile iyi ilişkiler kurması 7,3
Avrupa Birliği ile iyi ilişkiler kurabilmesi 12,6
Hükümet ile uyumlu olabilmesi 16,8

*Araştırmaya katılan halk birden fazla tercih yapmıştır.

Araştırmaya katılan KKTC Halkının Nisan 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra görev yapacak Cumhurbaşkanından beklentilerinin neler olduğuna ilişkin dağılım incelendiğinde % 77,9’u ülkenin sorunlarına sahip çıkması, % 48,1’i ekonomiden iyi anlaması ve % 27,8’i Kıbrıs Türk Kültürünün korunmasına önem verilmesi olarak ifade etmektedir.

 

Tablo 7. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın 7 Ocak 2018’de yapılan Milletvekili Seçimlerinde Oyunu Nasıl Kullandığına İlişkin Dağılım

2018 Milletvekili Seçimlerinde Oyunuzu Nasıl Kullandınız? Yüzde (%)
Ulusal Birlik Partisi (UBP) 35,8
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 21,3
Halkın Partisi (HP) 17,1
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 7,7
Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP-YG) 2,5
Demokrat Parti (DP) 8,7
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 6,6
Milliyetçi Demokrasi Partisi 0,3
Toplam 100

 

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 7 Ocak 2018’de yapılan milletvekili seçimlerinde oyunu nasıl kullandığına ilişkin dağılım % 35,8’i UBP’ye oy verdiğini ifade ederken, % 21,3’ü CTP’ye ve % 8,7’si DP’ye oy verdiğini ifade etmektedir.

 

Tablo 8. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın Yarın Milletvekili Seçimi Olsa Oyunu Nasıl Kullanmak İstediğine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın yarın milletvekili seçimi olsa oyunu nasıl kullanmak istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 41,8’i UBP’ye oy vermek istediğini ifade ederken % 21,9’u CTP’ye oy vermek istediğini ve % 11,2’Si HP’ye oy vermek istediğini ifade etmektedir.

 

Tablo 9. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın 2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kime Oy Vermek İstediğine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde, % 36,2’si Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken, % 29,3’ü Mustafa Akıncı’ya ve %17,4’ü ise Tufan Erhürman’a oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Tablo 10. Araştırmaya Katılan Halkın Yarın KKTC Milletvekili Genel Seçimlerinde Kime Oy Vermek İstediği ile 2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kime Oy Vermek İstediği Arasındaki İlişki

Yarın Milletvekili Genel Seçimlerinde KKTC Halkı’nın Oy Vermek İstediği Partiye İlişkin Dağılım 2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kime Oy Vermek İstersiniz?
Ersin Tatar Mustafa Akıncı Kudret Özersay Erhan Arıklı Tufan Erhürman Sibel Siber Toplam
UBP 82,5 8,8 2,3 4,6 1,4 0,6 100
CTP 1,7 35,7 1,7 ,0 60,0 0,9 100
HP 6,9 6,9 81,9 ,0 1,4 2,8 100
TDP 9,6 82,7 5,8 ,0 ,0 1,9 100
TKP – YG ,0 100,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100
DP 43,3 23,3 33,3 ,0 ,0 ,0 100
YDP 20,5 2,3 4,5 70,5 ,0 2,3 100
MDP 23,0 13,3 ,0 66,7 ,0 ,0 100
Karma Oy 25,7 49,6 10,6 3,5 6,2 4,4 100
Sandığa Gitmem 24,3 43,0 8,4 7,5 10,3 6,5 100

 

Araştırmaya katılan Halkın yarın KKTC Milletvekili genel seçimlerinde kime oy vermek istediği ile 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediği arasındaki ilişki incelendiğinde UBP’ye oy vermek isteyenlerin % 82,5’i Ersin Tatar’a oy vermek isterken % 8,8’i Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ifade etmektedir. CTP’ye oy vermek isteyenlerin % 1,7’si Ersin Tatar’a oy vermek isterken % 35,7’si Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Tablo 11 Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’na Göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kalsa, İkinci Turda Hangi Adayın Kazanacağı ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım

 

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’na göre ikinci tura hangi adayların kalacağına ilişkin dağılım incelendiğinde % 39,7’si Ersin Tatar’ın ikinci turda kazanacağını ifade ederken % 13,1’i Tufan Erhürman’ın ve % 31,8’i Mustafa Akıncı’nın ikinci turda kazanacağını ifade etmektedir.

 

Tablo 12. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın 2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Seçim 2. Tura Kalsa ve Adaylar Sn. Tatar ve Sn. Akıncı Olsa Kime Oy Vermek İstediğine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçim 2. Tura Kalsa ve adaylar Sn. Tatar ve Sn. Akıncı olsa kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 53,1’i Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken % 46,9’u Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ifade etmektedir

Tablo 13. AÇIK UCLU SORU SORULMUŞTUR İSİM VERİLMEMİŞ KİME OY VERECEKSİN SORUSU SORULMUŞTUR.

 

Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kime Oy Vermek İstediğine İlişkin Dağılım

2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kime Oy Vermek İstersiniz? Yüzde (%)
Ersin Tatar 35,0
Mustafa Akıncı 30,1
Kudret Özersay 11,2
Erhan Arıklı 5,9
Tufan Erhürman 14,4
Sibel Siber 2,4
Diğer 1,0

*** Seçenek Verilmedi, Halkın Kendisinin Söylemesi Söylendi

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde, % 35’i Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken, % 30,1’i Mustafa Akıncı’ya ve %14,4’ü ise Tufan Erhürman’a oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Tablo 14. Araştırmaya Katılan Halkın Sn. Ersin Tatar’a Oy Vermek İsteyip İstememesine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan halkın Sn. Ersin Tatar’a oy vermek isteyip istememesine ilişkin dağılım incelendiğinde % 39,3’ü oy vermek istemediğini ifade ederken % 45,9’u oy vermek istediğini ve % 14,8’i ise belki oy vereceğini ifade etmektedir.

 

Tablo 15. Araştırmaya Katılan Halkın Sn. Mustafa Akıncı’ya Oy Vermek İsteyip İstememesine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan halkın Sn. Mustafa Akıncı’ya oy vermek isteyip istememesine ilişkin dağılım incelendiğinde % 34,2’si oy vermek istediğini ifade ederken % 51,3’ü oy vermek istemediğini ve % 14,5’i kararsız olduğunu ifade etmektedir.

reklam alani
Paylaş