Gezici’den Covid-19 anketi

41
reklam alani

Murat Gezici Başkanlığında Gezici Araştırma Merkezi; Türkiye geneli 1068 kişi ile Covid-19 (Corona virüsü) hakkında 18 -19 Mart 2020 tarihlerinde saha çalışması yapmıştır.

 

Tablo 1. Dünya Sağlık Örgütü,Covid19 (Corona virüsü)’u bir salgın olarak tanımladı. Siz Covid19 (Corona virüsü) salgınını duydunuz mu?

 

 

Siz Covid19 (Corona virüsü) salgınını duydunuz mu?

Yüzde (%)
Evet  92,4
Hayır 7,6
Genel Toplam 100

 

Halkın % 92,4’dü yeni tip korona virüsünü duyduğunu ifade ederken, % 7,6’sı ise hala haberdar olmadığını ifade etmektedir.

 

Tablo 2. Bu salgına karşı normal zamanlara göre daha fazla yiyecek, ilaç vs alıp sakladınız mı?

Bu salgına karşı normal zamanlara göre daha fazla yiyecek, ilaç vs alıp sakladınız mı? Yüzde (%)
Evet 52,4
Hayır 35,2
Cevap Yok 12,4
Genel Toplam 100

 

Halkın % 52,4’ü ekstra yiyecek, ilaç v.s. stok yaptığını ifade ederken, % 35,2’si normal zamanlarda aldığı kadar aldığını ifade etmektedir.

 

 

Tablo 3. Virüse Karşı Bireysel Bir Tedbir Aldınız mı?

Virüse Karşı Bireysel Bir Tedbir Aldınız mı? Yüzde (%)
Evet  64,2
Hayır 35,8
Genel Toplam 100

 

Halkın % 64,2’si bireysel tedbirler aldığını söyledi.  Yaklaşık her 10 kişiden 4’ü hala herhangi bir tedbir almadığını ifade etmektedir. Gerekçeler sorulduğunda ise kısa süre sonra virüse çözüm bulunacağını ifade edenlerin yanı sıra, kendisinin virüsten etkilenmeyeceğini ya da zaten günlük yaşamında da sosyal izolasyonu koruduğu ifade edilmektedir.

 

 

Tablo 4. Virüsü duyduktan sonra yaşadığınız ortamdan daha güvenli olduğunu düşündüğünüz başka bir ortama giderek orada yaşamaya başladınız mı?

 

Virüsten Korunmak için herhangi bir yere taşındınız mı? Yüzde (%)
Evet  9,2
Hayır 90,8
Genel Toplam 100

 

Halkın büyük çoğunluğu virüsten korunmak için herhangi bir yere taşınmadığını ifade ederken, yazlık ya da köy evi gibi kalabalıktan uzak ikinci bir alternatifi olanların bir bölümü ise evlerindeki en azından çalışmayan, emekli ya da 65 yaş üstü bireylerin bu alternatifleri değerlendirdikleri ifade etmektedir.

 

 

Tablo 5. Hükümetin Aldığı Tedbirleri Beğeniyor musunuz?

Hükümetin Aldığı Tedbirleri Beğeniyor musunuz? Yüzde (%)
Evet  70,8
Hayır 20,8
Fikri Yok 8,4
Genel Toplam 100

 

Hükümetin aldığı tedbirleri halkın % 70,8’i memnun olduğunu ifade etmektedir. % 20,8’i ise memnun olmadığını, yetersiz olduğunu ya da kendi koşullarını iyileştirmeye yönelik herhangi bir tedbir alınmadığını ifade etmektedir.

 

 

Tablo 6. Virüsten korunmanızı sağlayacak bilgileri hangi iletişim araçlarından ediniyorsunuz?

Hangi iletişim araçlarından bilgi almaktasınız? Yüzde (%)
Sosyal Medya 52,8
Görsel Medya 38,7
Yazılı Medya  8,5
Genel Toplam 100

 

Yapılan saha araştırmasında halkın büyük bir kısmının virüsten korunmayı sağlayacak bilgileri edindiği iletişim mecraları arasında ilk sırada sosyal medya yer alıyor. İkinci sırada görsel medya alırken, üçüncü sırada ise gazete, dergi gibi yazılı medya bulunuyor. Bu durumun birkaç temel sebebi bulunmaktadır. Bir yandan ülke nüfusunun büyük bir kısmını gençler oluşturmaktadır ve gençler, dijital teknolojileri ve sosyal medya araçlarını kullanmada ilk sırada yer almaktadır. Benzer şekilde internet ve dijital teknolojilerin iletişim pratiklerini kuşatması, beraberinde davranış değişikliklerini de getiriyor. Toplum giderek daha fazla dijitalleşmektedir. Halkın % 14,2’si virüs sonrası sosyal medyada hesap açtığını söylüyor. Bu durum virüsün, aynı zamanda halkın sosyal medyada daha aktif olmasını ve sosyal medyada kalma süresini uzatıyor.

 

 

Tablo 7. Yakın zamanda virüse bir çözüm bulunacağını düşünüyor musunuz?

Yakın zamanda virüse bir çözüm bulunacağını düşünüyor musunuz? Yüzde (%)
Evet 52,3
Hayır 38,9
Fikri Yok  8,8
Genel Toplam 100

 

Halkın önemli bir kısmı korona virüsünün yakın zamanda çözüme ulaşacağını düşünüyor.
Tablo 8. Salgın sonrasında ruhsal problemler yaşamaya başladınız mı?

Salgın sonrasında ruhsal problemler yaşamaya başladınız mı? Yüzde (%)
Evet 24,2
Hayır 68,7
Fikri Yok 7,1
Genel Toplam 100

 

Her dört kişiden biri endişe yaşadığını söylerken, % 68,7’si korkusu endişesinin olmadığını ifade etmektedir.

 

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici;

“Kuşkusuz ki virüsün global bir pandemiye dönüşmesinin insanlık açısından önemli sonuçları olacaktır ama her şeyden önce şunu söylemek istiyorum: Bu global salgın bence bizlere, yeryüzüne dair zihnimizde var olan hayali haritaların aslında ne kadar kurgusal olduklarını gösteriyor. Bu hayali haritada yeryüzü iki ayrı kutba ayrılmıştı: Kutbun birini – ki çoğunlukla Batı dünyası – durulmuş, dayanıklı, korunaklı zannettiğimiz bir dünya oluşturuyordu. Diğerini ise çalkantılı, güvenilmez, durulmaz, kırılgan addettiğimiz bir dünya meydana getiriyordu. Oysa artık ZygmuantBauman’ın da dediği gibi  “akışkan zamanlarda” yaşıyoruz ve görüyoruz ki artık hiçbir yer korunaklı değil, hiçbir sınır yeterince katı değil, hiçbir toprak parçası yeterince durulmuş değil. Dolayısıyla böylesi bir dünyada şu nokta giderek büyük önem kazanıyor: Böyle çalkantılı, türbülanslı zamanlarda yaşadığımız bu duruma cevabımız ne olacak?  Bu soruya vereceğimiz yanıt rotamızı çizecek. Bu global soruna ülkeler olarak kendimizi daha izole, yalıtılmış kılarak, kendi kozamıza çekilerek mi yanıt vereceğiz yoksa global bir ruhla, kolektif bir dayanışma ve mücadeleyle hareket edip yeni bir hümanist bilinçle mi yanıt vereceğiz? Önümüzde büyük bir ikilem var. Bu ikilemi aşmak korkunun, kaygının bu denli yükseldiği zamanlarda maalesef daha da zor.

Ayrıca, salgına karşı hükümetlerin alacağı tedbirlerin uzun vadede nelere yol açacağını bilmiyoruz.  Görülen şudur ki bu salgın gerek siyasal ve gerekse toplumsal ve ekonomik anlamda cok köklü dönüşümleri  de beraberinde getirecektir. Covid-19 pandemisi post-modernizm etkisindeki liberal batı ülkelerinde sosyal politikalara daha fazla ağırlık verilmesi sonucunu doğururken, Dünyanın düşündüğümüzden daha kırılgan bir eko-sisteme sahip olduğunu ve alınması gereken önlemlerin cok hızlı ve pro-aktif uygulanması neticesini verecektir. Kripto paralar – ki ülkeleri ve milletleri aşan bir yapı gösterir- önümüzdeki günlerde daha konuşulur hale gelecektir. Pandemi aynı zamanda iş tanımı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan organik dayanışma da önemli ve köklü değişiklikleri de beraberinde getirecektir. İran-Çin-Rusya özelinde ise siyasal anlamda belirgin değişiklikleri bu dönemde gözlemleyebiliriz. Z kuşağının kademeli şekilde siyasal arenaya gireceği bu dönemde mevcut siyasal okumaların ve tanımlamaların yetersiz kalacağı 5G, Nesnelerin İnterneti, Endüstri 4.0 gibi kavramlar etrafında yeni siyasal seçmen davranışları görülecektir.”

 

reklam alani
Paylaş