Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu’nun önerisi hükümete iletildi

65
reklam alani

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu’nun elektrik üretim maliyetinin ortalama %70 ile %80’ini oluşturan fueloil fiyatlarında son bir yılda TL cinsinden %69 oranındaki düşüşten kaynaklanan KKTC’de elektrik üretim maliyetindeki %48-%55 azalmanın, Koronavirüs salgınından kaynaklanan krizi hafifletmek için elektrik tarifelerine yansıtılması yönündeki önerisi hükümete iletildi.

Hükümete iletilen öneride, KKTC Bakanlar Kurulu’nun Fasıl 171 Elektrik İnkişaf Yasası’nın 44’üncü Maddesinin kendine verdiği yetkiye dayanarak yaptığı 2018 Elektrik İnkişaf (Değişiklik No:2)Nizamnamesine göre, yakıt bedelindeki değişime göre her üç ayda bir elektrik fiyatlarında düzenleme yapılması gerektiği, 2019 yılının Nisan ayından beri bu düzenlemenin yapılmadığı da hatırlatıldı.

KKTC’de elektrik üretimindeki en büyük girdi olan fueloilin son 12 ayda, dünya piyasalarında fiyatının %73 düştüğü belirtilen Cumhurbaşkanlığı ekonomi Danışma Kurulu çalışmasında, Nisan 2019 başında varil başına 401.20 TL olan Avrupa Brent spot fiyatının, Nisan 2020 başına gelindiğinde 125.43 TL’ye indiği belirtilerek, son bir yılda, fueloil fiyatının TL cinsinden %69 oranında düşüş gösterdiği ifade edilerek şöyle denildi:

“Buna rağmen, bu dönemde elektrik fiyatlarında herhangi bir indirim yapılmamıştır. Dolayısıyla, KIB-TEK’i zarara sokmadan, Koronavirus salgınından dolayı zor günler geçiren, vatandaşları ve üreticileri rahatlatacak bir indirim yapmak mümkün görünmektedir.”

KKTC Bakanlar Kurulu’nun Fasıl 171 Elektrik İnkişaf Yasası’nın 44’üncü Maddesinin kendine verdiği yetkiye dayanarak yaptığı 2018 Elektrik İnkişaf (Değişiklik No:2) Nizamnamesine göre, yakıt bedelindeki değişime göre her üç ayda bir elektrik fiyatlarında düzenleme yapılması gerektiği hatırlatılarak şöyle dendi:

“Buna rağmen, bu dönemde elektrik fiyatlarında herhangi bir indirim yapılmamıştır. Dolayısıyla, KIB-TEK’i zarara sokmadan, Koronavirus salgınından dolayı zor günler geçiren, vatandaşları ve üreticileri rahatlatacak bir indirim yapmak mümkün görünmektedir.”

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu’nun hükümete gönderilen çalışmasında şu öneriler yer aldı:

1) KIB-TEK’in, üretim maliyetindeki bu düşüşü yansıtacak şekilde, elektrik tarifelerinde ayarlamalara gidilebilir.

2) Konut elektrik tarifesindeki ayarlamaya ek olarak, konutlarda kullanılan elektrik tüketiminde tasarrufu daha da teşvik etmek için, fiyatlar tüketim miktarıyla daha artan oranlı olacak şekilde güncellenebilir.

3) İşyerleri için, devlet yakıt fiyatının tümünü veya büyük bir kısmını KIB-TEK’e ödeyerek, elektrik fiyatlarındaki düşüşü %70’e kadar çıkarabilir. Bu şekilde yapmakla üretim ve istihdam artışı teşvik edilirken, hem kamu kaynakları etkin kullanılmış olacak hem de ayrım yapmadan bütün ekonomik sektörler bu indirimden faydalanacağı için sosyal adalet ilkeleri de gözetilmiş olacaktır.”

reklam alani
Paylaş