Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Ve Özel Komite “Hal Yasa Tasarısı”Nı Görüşmeye Başladı

7
reklam alani

Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, gündemindeki “Hal Yasa Tasarısı”nı görüşmeye başladı.
Komite, yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.
Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre komite bugün, UBP Milletvekili Komite Başkanı Hamza Ersan Saner Başkanlığında toplandı.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısına CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Armağan Candan, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova ve Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu ve Jale R. Rogers ile CTP Milletvekilleri Erkut Şahali ve Salahi Şahiner katıldı.
Komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Vergi Dairesi, Devlet Laboratuvarı, AB Koordinasyon Merkezi, Rekabet Kurulu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Toptancılar Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zaanatkarlar Odası, Gıda Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası’ndan yetkililer de katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdi.

“Hal Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi şöyle;
“Ülkemizdeki sebze, meyve ve gerekli görülen diğer malların ticaretinin kayıt altına alınması, kaliteli, standartlara, gıda güvenilirliğine ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet koşulları içinde, Haller aracılığıyla yapılmasını; malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını; üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasını; malların ticareti ile uğraşan kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesini; Hallerin alt yapılarının çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak amacıyla; malların alımı, satımı ve devri ile Hallerin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları, işletmecinin sorumlulukları, Yasaya aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları, Bakanlıklar ile belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını; satış işlemlerinin şekli, üreticiler ve tüccarların veya diğer gerçek ve tüzel kişilerin mal satışlarında uyması gereken kuralları, uyuşmazlık halinde Hal Hakem Heyetinin görevlerini, genel olarak üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasına ilişkin esasları düzenleyen “Hal Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.

reklam alani
Paylaş