AKPINAR, 25 HAZİRAN DÜNYA DENİZCİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

17
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, 25 haziran Dünya
Denizciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Akpınar, yayımladığı mesajında şunları söyledi;
“Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu, dünya
standartlarında, son teknoloji eğitim-uygulama alanları ve simulasyon merkezleri ile; 2007
yılı itibariyle, Dünya denizlerine donanımlı ve kalifiye Denizciler yetiştirmeye devam ediyor.
Günümüzde, dünyada dış ticaretin %90’ı deniz yolu ile yapılmaktadır. Bu ticaretin
yapılabilmesi için gemilerde ihtiyaç duyulan iş gücünü sağlamakta genelde biz üniversitelerin
görevidir. GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu olarak, dünya ekonomisine ve
toplumların refahına eşsiz bir katkı sağladığımıza inanıyorum.
Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO); deniz insanlarının ekonomiye katkısını dünya
kamuoyuna sürekli anımsatmak için, 25 Haziran’ı “Dünya Denizciler Günü” olarak ilan etmiş
ve 2010 yılından bu güne her yıl farklı bir tema ile kutlanmaktadır.
Denizciler, Kovid-19 salgını sürecinde de ön cephede, gıda, ilaç ve tıbbi malzeme gibi hayati
malların akışını sürdürmede önemli bir rol oynamaktadırlar. Pandemi süresince lojistik
zincirin ana halkası olan denizciliğin sürdürülebilirliğini sağlayan Denizcilerimizin üstlenmiş
oldukları misyon ve görevleri adına; IMO, Dünya Denizcilik Günü 2020 temasını “Denizciler
Kilit Çalışanlardır” olarak belirledi.
Bu saygın ve iş gücü ihtiyacının her geçen gün arttığı ulvi mesleğin mensupları olan, başta
GAÜ Denizcileri olmak üzere, tüm denizcilerin, “25 Haziran Dünya Denizciler Günü”nü en
içten dileklerim ile kutluyorum.
reklam alani
Paylaş