600 milyon TL tutarında Yeni Kredi Paketleri açıklandı

26
Başbakanlık
reklam alani

600 milyon TL tutarındaki Yeni Kredi Paketleri açıklandı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, uluslararası düzeyde yaşanan Covid –19 pandemisinin ülke ekonomisine olumsuz yansımalarını asgari düzeyde tutabilmek ve istihdamı desteklemek amacıyla 2020 yılı Mart ve Haziran aylarında açıklanan Toplumsal Dayanışma Paketleri ile halka ve işletmelere önemli destek sağlandığı belirtildi.

Yaratılan imkanlardan bir tanesinin de finansa erişimi kolaylaştırmak için açıklanan Kredi Garanti Fonu teminatlı, Faiz Destekli ve ödemesiz dönemli kredi portföyü olduğu kaydedildi. Bu kapsamda “İşletmelere Destek Kredisi” ile 930 işletmeye toplamda 417 milyon TL finansman imkanı sağlandığı, ayrıca nakit akışlarında sorun olan işletmelerin borç ödemelerinde sorunla karşılaşmamaları amacıyla kredilerin yapılandırılmasına yönelik olarak “Covid-19 Yaklaşımı” hayata geçirildiği ifade edildi.

 Bu kapsamda, dileyen vatandaşların ve işletmelerin, bankalarına müracaat ederek borçlarını yapılandırabildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Özellikle hizmetler sektörüne bağlı bir ekonomik yapıda olan ülkemizde, salgının işletmeler üzerinde yarattığı etkinin asgari düzeye indirilmesine yönelik olarak sektör temsilcileri ile sürdürülen istişarelerin ardından yeni kredi paketleri hazırlanmıştır.

 Bu kapsamda reel sektörün ihtiyaç duyacağı finansman kaynaklarına daha kolay ulaşması ve işletme sermayelerine kaynak yaratabilmeleri adına;

1 – Küçük Esnaf, Tarım Ve Hayvancılık Kredi Portföyü 

2 – Otel İşletmeleri Kredi Portföyü 

3 – İşletmelere Destek II’nci Kredi Portföyü 

başlıkları altında her bir kredi paketinin büyüklüğü 200 milyon TL olmak üzere toplamda 600 milyon TL tutarında üç kredi paketi hazırlanmıştır.

 1 – KÜÇÜK ESNAF, TARIM VE HAYVANCILIK KREDİ PORTFÖYÜ 

 Covid-19 salgını nedeniyle ciro düşüşü yaşayan, aynı zamanda işletme sermayesine kaynak yaratamayan küçük esnaflara, tarım ve hayvancılıkla uğraşan gerçek ve tüzel kişiler için azami tutarı 200 bin TL olan kredi paketi hazırlanmıştır. Kredi Garanti Fonu garantisi ile kullandırılacak bu kredilerin vadesi ilk 12 ayı ödemesiz olmak üzere 48 ay olarak belirlenmiştir. Sabit faizli olarak düzenlenen portföy kapsamındaki kredilerin faiz oranı yüzde 9’dur.

2 – OTEL İŞLETMELERİ KREDİ PORTFÖYÜ 

Pandemiye bağlı olarak ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısındaki önemli azalış göz önüne alınarak otel işletmelerine yönelik ayrı bir kredi paketi hazırlanmıştır. Buna göre otel işletmeleri için yıllık cirosunun yüzde 15’ini geçmemek üzere 15 milyon TL’ye kadar, ilk 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere toplam 60 ay vadeli, Kredi Garanti Fonu garantili ve Kredi Faiz Destek Fonu faiz destekli kredi imkanı yaratılmıştır. Kredinin kullanım amacı ise yurtiçi mal ve hizmet temini, personel maaşlarının ödenmesi, yurtiçi kira ödemesi ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu kredi değişken veya sabit faizli olarak kullandırılabilecektir.  Kredi Faiz Destek Fonu’ndan kredinin vadesi boyunca (5 yıl) 6 puan faiz desteği verilecektir. Yapılacak olan faiz desteği ile işletmelerin ödeyeceği faiz oranı TL referans faiz oranı (bugün itibarıyla yüzde 10.27’dir ) olacaktır. Sabit faizli kredilerde ise işletmelerin ödeyeceği faiz oranı yüzde 12 olacaktır.

3 – İŞLETMELERE DESTEK KREDİSİ 2. KREDİ PORTFÖYÜ 

İşletmelere Destek Kredisi II’nci Kredi Portföyü kapsamında işletmelerin kullanacakları kredi tutarı yıllık cirosunun yüzde 15’ini geçmemek üzere 10 milyon TL olarak belirlenmiştir. Kredi ilk 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere toplam 60 ay vadeli olacaktır. Kredinin kullanım amacı ise yurtiçi mal ve hizmet temini, personel maaşlarının ödenmesi, yurtiçi kira ödemesi, yurtdışından hammadde yarı mamul ve makine teçhizat alımı ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu kredi değişken veya sabit faizli olarak kullandırılabilecektir. Kredi Faiz Destek Fonundan kredinin vadesi boyunca (5 yıl) 6 puan faiz desteği verilecektir. Yapılacak olan faiz desteği ile işletmelerin ödeyeceği faiz oranı TL referans faiz oranı (bugün itibarıyla  yüzde 10.27’dir)  kadar olacaktır. Sabit faizli kredilerde ise işletmelerin ödeyeceği faiz oranı yüzde 12 olacaktır.”

KÜÇÜK ESNAF, TARIM VE HAYVANCILIK KREDİ PORTFÖYÜ 

Kredi Portföy Tutarı:200.000.000,-TL (İkiyüzmilyonTürkLirası) 
Krediden Yararlanacak Olan Kişiler:KKTC’de kayıtlı vergi yükümlüsü gerçek ve tüzel kişi işletmeler
Firma Limiti:Azami 200.000,-TL olacaktır.Ancak Kredi Faiz Destek Fonu’ndan faiz destekli olarak kullanılan krediler bu limitten düşülecektir. Bu portföyden kredi kullanacak olan işletmeler diğer portföylerden yararlanamaz.
Başvuru Süresi:Kredi Garanti Fonu başvuruları 30.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kabul edilecek ve bankalarca başvurular ek’li başvuru formu ile yapılacaktır.
Teminat:Banka tarafından serbestçe belirlenecektir.
Kredinin Para Cinsi: Türk Lirası (TL). 
Kredinin Vadesi: Aylık eşit taksitli ilk 1 yıl ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay 
Kapsam Dâhilinde Olmayan İşletmeler:*Tahsili gecikmiş borcu bulunan işletmeler,*Çek yasağında bulunan işletmeler,
 Kredinin Faiz Oranı: *Krediler sabit faizli olarak kullandırılacaktır.* Kredinin kullandırıldığı tarihteki KKTC Merkez Bankası’nın Türk Lirası Cinsinden Küçük Esnaf Reeskont ve Avans Kredi faiz oranıdır. (Bugün İtibariyle yüzde 9)
Kredinin Masrafları:*Bu kredilerde faiz dışında komisyon ve benzeri masraf alınmayacaktır.*Bu kredilerde pul vergisi olmayacaktır.
 Kredi Garanti Fonu’nun Garanti Oranı: yüzde 80
 Portföy Tazmin Limiti: yüzde 15
 Kredinin Kullandırım Şekli:  *Kullandırım amacı ve hesaben kullandırım zorunluluğu aranmayacaktır.  

OTEL İŞLETMELERİ KREDİ PORTFÖYÜ 

Kredi Portföy Tutarı:200.000.000,-TL (İkiyüzmilyonTürkLirası) 
Krediden Yararlanacak Olan Kişiler:Otel İşletmeleri (Küçük Esnaf, Tarım ve Hayvancılık Kredi Portföyünden yararlanan kişiler bu portföyden yararlanamayacaktır.)
Firma Limiti:Yıllık cironun %15’ini geçmemek üzere azami 15.000.000,-TL olacaktır.Ancak, Kredi Faiz Destek Fonu’ndan faiz destekli olarak kullanılan krediler bu limitten düşülecektir.
Kredi’nin Kullanım Amacı:·    Yurtiçi mal ve hizmet temini.·    Kamu Kurum ve Kuruluşlarına olan mali yükümlülüklerine yerine getirilmesi.·    Personel maaşlarının ödenmesi.·    Yurtiçi kira ödemesi.
Başvuru Süresi:Kredi Garanti Fonu başvuruları 30.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kabul edilecek ve bankalarca başvurular ek’li başvuru formu ile yapılacaktır.
Teminat:Banka tarafından serbestçe belirlenecektir.
Kredinin Para Cinsi: Türk Lirası (TL). 
Kredinin Vadesi: Aylık eşit taksitli ilk 1 yıl ödemesiz dönem olmak üzere 60 ay 
Kapsam Dâhilinde Olmayan İşletmeler:*Tahsili gecikmiş borcu bulunan işletmeler,*Çek yasağında bulunan işletmeler,
 Kredinin Faiz Oranı: *Kredi sabit ve değişken faizli olarak kullandırılabilecektir.* Kredinin faiz oranı sabit faizli krediler için %18’dir.*Değişken faiz oranı TLREF (Türk Lirası gecelik referans faiz oranı) oranına 6 puan eklenerek bulunacak ve faiz değişikliği 3 ayda bir yapılacaktır.
Kredi Faiz Destek Fonu’ndan Karşılanacak Faiz Oranı:6 puan 
Kredinin Masrafları:*Bu kredilerde faiz dışında komisyon ve benzeri masraf alınmayacaktır.*Bu kredilerde pul vergisi olmayacaktır.
 Kredi Garanti Fonu’nun Garanti Oranı: yüzde 80
 Portföy Tazmin Limiti:yüzde 15
 Kredinin Kullandırım Şekli: Yazılı talep ve bu talebi ispat edici belgeler karşılığında hesaben kullanılacak olup, nakdi ödeme olmayacaktır. Ancak, kişilerin talep etmesi durumunda kullandırılacak olan kredinin yüzde 10’unu geçmeyecek şekilde nakdi ödeme yapılabilecektir.

İŞLETMELERE DESTEK KREDİSİ 2. KREDİ PORTFÖYÜ 

Kredi Portföy Tutarı: 200.000.000,-TL (İkiyüzmilyonTürkLirası) 
Krediden Yararlanacak Olan Kişiler:KKTC Yasalarına göre kurulmuş gerçek ve tüzel kişi işletmeler yararlanacaktır. (Otel işletmeleri ve Küçük Esnaf, Tarım ve Hayvancılık Kredi Portföyünlerinden yaralanan kişiler bu portföyden yararlanamayacaktır.)
Firma Limiti:Yıllık cironun yüzde 15’ini geçmemek üzere azami 10.000.000,-TL olacaktır.Ancak, Kredi Faiz Destek Fonu’ndan faiz destekli olarak kullanılan krediler bu limitten düşülecektir.
Kredi’nin Kullanım Amacı:·    Yurtiçi mal ve hizmet temini.·    Kamu Kurum ve Kuruluşlarına olan mali yükümlülüklerine yerine getirilmesi.·    Personel maaşlarının ödenmesi.·    Yurtiçi kira ödemesi.·    Yurtdışından hammadde yarı mamul ve makine teçhizat alımı. (Kredi Portföy Tutarının yüzde 10’u ile sınırlandırılmıştır.)
Başvuru Süresi:Kredi Garanti Fonu başvuruları 30.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kabul edilecek ve bankalarca başvurular ek’li başvuru formu ile yapılacaktır.
Teminat:Banka tarafından serbestçe belirlenecektir.
Kredinin Para Cinsi: Türk Lirası (TL). 
Kredinin Vadesi: Aylık eşit taksitli ilk 1 yıl ödemesiz dönem olmak üzere 60 ay 
Kapsam Dâhilinde Olmayan İşletmeler:*Tahsili gecikmiş borcu bulunan işletmeler,*Çek yasağında bulunan işletmeler,
 Kredinin Faiz Oranı: *Kredi sabit ve değişken faizli olarak kullandırılabilecektir.* Kredinin faiz oranı sabit faizli krediler için %18’dir.*Değişken faiz oranı TLREF (Türk Lirası gecelik referans faiz oranı) oranına 6 puan eklenerek bulunacak ve faiz değişikliği 3 ayda bir yapılacaktır.
Kredi Faiz Destek Fonu’ndan Karşılanacak Faiz Oranı:6 puan 
Kredinin Masrafları:*Bu kredilerde faiz dışında komisyon ve benzeri masraf alınmayacaktır.*Bu kredilerde pul vergisi olmayacaktır.
Kredi Garanti Fonu’nun Garanti Oranı: yüzde 80
 Portföy Tazmin Limiti: yüzde 15
 Kredinin Kullandırım Şekli: Yazılı talep ve bu talebi ispat edici belgeler karşılığında hesaben kullanılacak olup nakdi ödeme olmayacaktır. Ancak, kişilerin talep etmesi durumunda kullandırılacak olan kredinin yüzde 10’unu geçmeyecek şekilde nakdi ödeme yapılabilecektir.
reklam alani
Paylaş