Kıbrıs Siyasi Tarihine Işık Tutacak Proje

66
reklam alani

Kıbrıslı Türk siyasi seçilmişlerin sözlü tarihi, bilimsel bir proje olan ‘Siyasi Seçilmişler Gözüyle Sözlü Tarih Projesi’ ile kayıt altına alınacak.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Yakın Doğu Enstitüsü tarafından yürütülecek olan ‘Siyasi Seçilmişler Gözüyle Sözlü Tarih Projesi’ hayata geçirileceği duyuruldu. 1960 yılından itibaren örgütlü politik yapılanma içinde Kıbrıs Türk toplumunu temsil eden ve hayatta bulunan tüm siyasi seçilmişler ile gerçekleştirilecek mülakatlara ve bu mülakatların dönem ve konu bazında irdelenmesine ve tartışılmasına dayanan proje, ülke siyasi tarihine ışık tutacak.

Arşivlerde yapılan sistemli bilimsel ön çalışmaların ardından hayata geçirilmeye başlanan proje, geniş kapsamı bakımından KKTC’de bir ilk olma niteliği de taşıyor. Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş yürütücülüğünde Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında gerçekleştirilecek projenin bir yıl içerisinde tamamlanması ve sonuçlarının tüm toplum kesimleri ile paylaşılması hedefleniyor.

“KKTC’nin tarihi ilk el kaynaklara dayanılarak öğrenilecek”

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Yakın Doğu Enstitüsü tarafından yürütülecek Siyasi Seçilmişler Gözüyle Sözlü Tarih Projesi’nin, Kıbrıs Türk siyasi tarihini doğru ve ilk el kaynaklara dayanarak öğrenmek isteyenler için çok önemli bir veri tabanı oluşturacağının altını çizerek, “Üniversitemiz yerel ve evrensel ihtiyaçlar çerçevesinde insanlığın ve diğer canlılar ile paylaşılan çevrenin standartlarını yükseltmek ve sürdürebilir kılmak için, nitelikli bilim üretimini artıracak araştırmalar kurgulamak, yapmak, yönetmek ve desteklemek misyonu çerçevesinde bilimsel araştırmaya büyük önem veriyor. Nitekim bilimsel proje ve yayınlara sağlanan desteklerle her geçen yıl daha büyük hedeflere ulaşıyoruz. Bu vizyon ve yaklaşımın yeni bir ürünü olan Siyasi Seçilmişler Gözüyle Sözlü Tarih Projesi’ni Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında geliştirilip destekleniyor. Proje KKTC’nin yakın siyasi geçmişine ışık tutarak sözlü tarih alanında büyük katkı sağlayacaktır. Böylece proje kapsamında sağlanacak bilgi ve bulguların toplumun tüm kesimleri ile en etkin şekilde paylaşılacaktır. Tüm bunların yanı sıra bir diğer temel misyonumuz ise, toplumların gelişimine katkı sağlamaktır. Dolayısıyla kapsamı ve niteliği bakımından alanında bir ilk olma özelliği taşıyan projemiz, ülkede yaşanan sorunları da mercek altına alarak bu doğrultuda üretilecek olan politikalara bilimsel bir yaklaşım getirilmesine yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs siyasi tarihine ışık tutacak”

Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü ve Proje Yöneticisi Doç. Dr. Umut Koldaş ise projeyle birlikte bir yandan Kıbrıs siyasi tarihine ışık tutulurken, diğer yandan da geleceğe yönelik atılacak adımlarda yeni neslin yolunun aydınlatacağını ifade ederek, “Geleceğe yönelik atılacak adımlarda, sağlıklı kararların verebilmesi için geçmişte yapılmış doğrular ve hatalar sistematik bir şekilde değerlendirilmelidir. Bu bağlamda hazırladığımız projemiz, icraatlarıyla Kıbrıs Türk siyasi tarihini yazma sürecinde halklarının desteğine ve seçimine mazhar olmuş değerli seçilmişlerimizin deneyimlerini, yaşanmışlıklarını, anılarını, icraatlarını ve geleceğe yönelik önerilerini bilimsel yöntemler ışığında sistematik bir şekilde irdeleyip gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında finanse edilen bu proje, ilgili tüm kurum, kuruluş ve bireylerle eşgüdüm içinde yürütülecek. Sözlü tarih yöntem ve kuramlarına dayanılarak disiplinlerarası bir düşünsel yaklaşımla hayata geçirilecek proje; siyasal bilimler, iletişim bilimleri, uluslararası ilişkiler ve tarih konusunda uzman olan öğretim üyelerinden, araştırmacı ve teknik elemanlardan oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilecek ve bir yıl içinde tamamlanacak. Bu projenin özelde Kıbrıs Türk, genelde ise Kıbrıs’ın ve Akdeniz’in siyasi tarihine önemli bir katkı sağlayacağına ve gelecekle ilgili sistematik izdüşüm çalışmalarında bir başucu ve atıf kaynağı olacağına inanıyoruz” dedi. –

reklam alani
Paylaş