Denktaş: 700 bin Euroluk yola, 500 bin Euroluk mazot teşviği veriliyor, bu olamaz kaldırıyorum

74

Maliye bakanı Serdar Denktaş, hükümetin mali disipline bağlı olduğunu söyledi. Reformlarda zaman sapması olduğunu kabul eden Denktaş, bunun için bakanlıklarda yoğun çaba olduğunu belirtti.

reklam alani

AÇIK KAPANACAK: Reform Destek Ödeneği’nin “sıfır” noktasında olmasını değerlendiren Denktaş, “Reformlar konusunda bizim yaptıklarımız var, Türkiye kanadının yetersiz gördüğü var” dedi.2017 yılı sonuna kadar, reformlardaki tarih sapmalarının giderilmesi için adım atıldığını belirten Denktaş, özelden proje hazırlama desteği alındığını söyledi

NEDEN BORÇLANMA: Dört kez iç borçlanmaya gidilerek, 230 milyon TL alındığını anlatan Denktaş, “Vade gününde ödemeleri yaptık. Bunu yapma nedenimiz tamamen iç piyasaya yönelik ödemelerle esnafı rahatlatmak. Esnaf, işinsanı borçlanacağına, sosyal sigorta- ihtiyat sandığı ödeme zorluğu yaşayacağına, varsın devlet az bir faiz ödesin ama ekonominin çarkları da doğru dönsün” dedi

NEDEN ARTIŞ YAPTIK: Denktaş: Deniyor ki, sektörü sekteye uğratıyoruz… Biz neden maaş artırdık doktora? Hastanede daha çok kalsın diye. Kamuda çalışan hekim kliniğe gitmeyince, sağlık sektörü nasıl sekteye uğrayacak? Bunu da anlayabilmiş değilim. Mahkeme kararı uygulanacak, çare bu

Maliye Bakanı serdar Denktaş, hükümetin “maaş ödeme sorunu” olmadığını söyledi. Doğru yönetim sistemi ve mali disipline bağlılık nedeniyle, maliyenin mali sıkıntı yaşamadığını söyleyen Denktaş, “iç borçlanmaya” yönelik eleştirileri yanıtladı.

Dört kez iç borçlanmaya gidilerek, 230 milyon TL alındığını anlatan Denktaş, “Ancak, vade gününde hemen ödemeleri yaptık. Bunu yapma nedenimiz tamamen iç piyasaya yönelik ödemeleri yaparak esnafı rahatlatmak. Esnaf, işinsanı borçlanacağına, sosyal sigorta- ihtiyat sandığı ödeme zorluğu yaşayacağına, varsın devlet az bir faiz ödesin ama ekonominin çarkları da doğru dönsün” dedi.

Denktaş, doktorlarla ilgili sorunların da mahkeme kararlarına göre şekilleneceğini söyledi. Denktaş, kamu doktoruna, hastanede daha fazla kalsın diye zam yapıldığını ancak şimdi yapılmak istenilenin, kliniklerdeki süreyi de kamuda çalışma saymak olduğunu söyledi.

Hükümetin reformlara devam edeceğinin altını çizen Denktaş, Nisan 2018 ya da Temmuz 2018’de yapılacak genel seçimlerine kadar, UBP- DP hükümetinin bozulmadan devam edeceğini vurguladı.

“Maaş sorun değil,  borçlanma iç piyasaya yönelik”

Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, “iç borçlanma yoluyla” mali disiplinin bozulduğuna yönelik eleştirileri yanıtladı.

Havadis’in, “Hükümetin derdi partizanlık” haberine yanıt veren Serdar Denktaş, iç borçlanma yoluyla maaş ödenmediğini, hatta bütçenin maaş ödemesi için iç borçlanmaya ihtiyacı olmadığını söyledi.

Denktaş, iç borçlanma ile gününde ödeme yapıldığını, borcun da gününde ödenerek, gelecek nesillere yük bırakılmadığını söyledi.

Denktaş, “Belki devlet az bir faiz ödüyor ama, esnaf, işinsanı, üretici de alacağını gününde alıyor” ifadesini kullandı.

“Reformlar devam edecek”

Reform Destek Ödeneği’nin “sıfır” noktasında olmasını değerlendiren Denktaş, “Reformlar konusunda bizim yaptıklarımız var, Türkiye kanadının yetersiz gördüğü var” dedi.

2017 yılı sonuna kadar, reformlardaki tarih sapmalarının giderilmesi için adım atıldığını belirten Denktaş, özelden proje hazırlama desteği alındığını söyledi.

Sürecin hız kazandığını ifade eden Denktaş şöyle devam etti:

“Reform kaleminden para almak için Maliye Bakanlığı olarak kafamızda soru işaretleri var. Biz bu kapsamda adımlar attık, buna rağmen kafamızda soru işareti var. Bu kaynağa ulaşmak için gerekli zorlamayı yapacağız.

Yerel gelir konusunda geldiğimiz nokta, kendi gelirimizle, kendi kamu giderimizi karşılıyoruz.  Yatırım için de Türkiye’den destek almaya devam edeceğiz.”

“Ciddiyetle yürüyoruz”

Kamu gelirlerinin üzerine ciddiyetle gidildiğini vurgulayan Denktaş şöyle devam etti:

“Yılların getirdiği bazı sorunlar vardı. Üzerine gittik. Sosyal Sigortalarda komisyon ödemelerinden kurtulduk.

Sosyal Sigortaları memur maaşlarından önce ödüyoruz. Geçmişte esnaf ödenmez, sosyal sigorta- ihtiyat sandığı, vergi ödemesini beklerdik. Şimdi esnafı ödüyoruz.

e-maliye fiilen devreye giriyor. Yeni bir süreç başlattık ve hızlı adımlar atıyoruz. Elektronik imza yasamız geçti. Bu adımlar, gelirlerin artmasına neden oldu. KDV toplama konusunda istediğimi,z noktaya ulaşacağız. Bu alanda da gelirlerimiz artacak.”

“Mali disipline sıkı sıkıya bağlıyız”

Maliye Bakanlığı olarak, protokole ve devamında mali disipline sıkı sıkıya bağlı olduklarının altını çizen Denktaş, “arada bozulsa da, bunun bizden kaynaklanmaması için özel bir hassasiyet gösteriyoruz” dedi.

Zaman zaman mali disiplini bozan kararlar olduğun belirten Denktaş, “KTHY çalışanlarının kadroya alınmasını” örnek gösterdi, benzer bir adımın da geçici işçilerle ilgili atıldığını vurguladı.

Reform içeren ve mali desteğe bağlanan bazı yasalarda gecikme olduğunu söyleyen Denktaş, takvimde bir sapma olsa da, tüm bakanlıkların bunun için bir gayret gösterdiğini söyledi.

Tüm bakanlıklardaki gelişmeleri, maliye bakanlığınca takip ettiklerini söyleyen Denktaş, hazırlık aşamasında, mecliste ya da komitede bekleyen reform yasaları olduğunu söyledi.

“Mazot teşvikini kaldırıyorum…”

Kayıt dışı ekonomiye savaş açtığını söyleyen Denktaş, özellikle devlet ihalelerindeki mazot teşviklerini kaldırdığını belirtti.

Devam etmekte olan ihalelere de müdahale ettiğini anımsatan Denktaş şöyle devam etti:

“İhalelerde verilen mazot muafiyetinin kaldırılması için girişim yaptım: Son ihaleler de bu teşvikle verilse de, ilgili şirketlere uygulamayacağımı bildirdim. Uygulamayacağım.  Bu istismara açık bir alan, hem de çok.

700 bin Euroluk yola, 500 bin Euroluk mazot teşviği veriliyor. Bu olamaz. Talimatımı verdim. 50- 100 tamam ama… Dahasını nasıl kontrol edeceğim.

Düşünün, iş biter, müteahhit mazot desteği hakkı var diye, gelip muafiyet almaya devam eder. Taşeronu da para ile değil ,devletin kendisine verdiği muafiyet ile öder.”

“Türkiye katı değil ama, çabamız var”

Reformlar konusunda hükümetin takvimde sapma olsa da, ileri adımlar attığını söyleyen Denktaş, “sıfır ödenek” alınmasını şöyle açıkladı:

“Eksiklerimiz var ya da süre konunda sapma olabilir, ama çabamız sürecek. Yıl sonuna kadar da zaman sapmalarını en asgariye indirme çabası içerisinde olacağız.”

“Türkeş” polemiğine ilk yanıt

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye’deki kabine değişikliği polemğine de yanıt verdi.

“KKTC hükümeti görevini yerine getirmedi, Tuğrul Türkeş bu nedenle görevden alındı” yaklaşımını reddeden Denktaş, bunun tamamen Türkiye’deki iç politika dengesi ile alakalı olduğunu belirtti.

“Mahkeme kararı uygulanacak, çaresi bu…”

Sağlıkta ikinci iş yasağı ve gelinen aşamayı değerlendiren Denktaş, “Kamuda sıkıntı olmaz. Mahkeme kararı ortada. Herkesin de buna uyması gerekiyor” dedi.

Denktaş, doktorlarla ilgili süreci ise şöyle açıkladı:

“kamuda çalışan doktorların klinikleri, kamu kliniği haline getirelim, özel hasta bakma haklarını orada kullansınlar deniyor. Biz klinik kirası mı ödeyeceğiz? Bu bize göre yanlış.

Tüzükte değişiklik istedik ama iki kez değişmesine rağmen, halen daha boşluklar var. Kamu hastanelerindeki malzemeler, özel kliniğe götürülürse, ne yapacağız? Tüzükte bunun cevabı yok.

60 doktorlar, 40 da devlet alacak şekilde bir paylaşım olacaktı, şimdi 70’e 30 diye değişti. Kimse de nedenini bilmiyor. Bir karışıklık gidiyor. Eğer böyle olacaksaydı, biz doktorlara neden artış verdik?

Şimdi bize deniyor ki, sektörü sekteye uğratıyoruz… Biz neden maaş artırdık doktora? Hastanede daha çok kalsın diye. Kamuda çalışan hekim kliniğe gitmeyince, sağlık sektörü nasıl sekteye uğrayacak? Bunu da anlayabilmiş değilim.

Ortada bir mahkeme kararı var ve Serbest Çalışan hekimler de bir hukuk mücadelesi verdi. Şimdi buna uygun davranmak zorundayız. Mahkeme emrini uygulayacağız,  başka çaremiz yok.

Kliniklerde bakınan hastaya makbuzu kim kesecek, nasıl denetlenecek? Sürece dahil olduk. Muallak olmayan bir yapı kurmak durumundayız.”

“Bakanlık yetki almadı”

“Sözleşmeli doktorlar ödenmedi” eleştirisini kabul etmeyen serdar Denktaş, topu Sağlık bakanlığına attı.

Denktaş, Sağlık Bakanlığı’nın “yetki almadan” sözleşmeli doktor istihdamı yaptığını ve bunu ödemenin Başsavcılık tarafından da uygun bulunmadığını söyledi.

“Seçim Temmuz 2018’de olacak, hükümet aynen devam”

“UBP- DP hükümetinin bozulması, erken seçime gidilmesi” gibi bir konunun gündemde olmadığını söyleyen Serdar Denktaş, “Aksi bir durum söz konusu bile değil” dedi.

Denktaş, “genel seçimin” Nisan 2018 ya da Temmuz 2018’de olacağını söyledi. Daha önce Nisan 2018’de ısrarlı olan Denktaş, Temmuz 2018’i de kamuoyu  gündemine taşıdı.

reklam alani
Paylaş